Grau Mitjà Sanitari en Cures Auxiliars d'Infermeria ICS – Oposicions ICS
Loading...
Grau Mitjà Sanitari en Cures Auxiliars d’infermeria ICS2019-03-18T09:32:17+00:00
INFO OPE AUX D’INFERMERIA ICS

Els llibres i cursos per a les Grau Mitjà Sanitari en Cures Auxiliars d’infermeria i les ofertes disponibles per a aquesta categoria són:

PACK ESTALVI Oposiciones Grau Mitjà Sanitari en Cures Auxiliars d’infermeria ICS

PACK AHORRO BASICO. Tècnic/a de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d’infermeria. Institut Català de la Salut (ICS). (Incluye Temarios Vol. I, II, III, Test y Simulacros + Curso Básico On Line valorado en 79 €)
PACK AHORRO BASICO. Tècnic/a de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d’infermeria. Institut Català de la Salut (ICS). (Incluye Temarios Vol. I, II, III, Test y Simulacros + Curso Básico On Line valorado en 79 €)
126,50€  /  ¡Pruébalo!

Llibres Oposiciones Grau Mitjà Sanitari en Cures Auxiliars d’infermeria ICS

2000 preguntas para Técnicos/as en Cuidados Auxiliares de Enfermería
2000 preguntas para Técnicos/as en Cuidados Auxiliares de Enfermería
39,00€
Tècnic/a de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d’infermeria. Institut Català de la Salut (ICS). Temari Vol. I
Tècnic/a de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d’infermeria. Institut Català de la Salut (ICS). Temari Vol. I
30,00€

Tècnic/a de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d’infermeria. Institut Català de la Salut (ICS). Temari Vol. II
Tècnic/a de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d’infermeria. Institut Català de la Salut (ICS). Temari Vol. II
40,00€
Tècnic/a de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d’infermeria. Institut Català de la Salut (ICS). Temari Vol. III
Tècnic/a de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d’infermeria. Institut Català de la Salut (ICS). Temari Vol. III
35,00€

Tècnic/a de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d’infermeria. Institut Català de la Salut (ICS). Test
Tècnic/a de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d’infermeria. Institut Català de la Salut (ICS). Test
28,00€
Tècnic/a de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d’infermeria. Institut Català de la Salut (ICS). Simulacres d'examen
Tècnic/a de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d’infermeria. Institut Català de la Salut (ICS). Simulacres d'examen
25,00€

Cursos Online Grau Mitjà Sanitari en Cures Auxiliars d’infermeria ICS

CURSO BASICO. Tècnic/a de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d’infermeria. Institut Català de la Salut (ICS).
CURSO BASICO. Tècnic/a de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d’infermeria. Institut Català de la Salut (ICS).
99,00€  /  ¡Pruébalo!
CURSO BÁSICO. Técnico de Grado Medio Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería. Instituto Catalán de la Salud (ICS)
CURSO BÁSICO. Técnico de Grado Medio Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería. Instituto Catalán de la Salud (ICS)
99,00€  /  ¡Pruébalo!

CURSO PREMIUM Técnico de Grado Medio Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería. Instituto Catalán de la Salud (ICS)
CURSO PREMIUM Técnico de Grado Medio Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería. Instituto Catalán de la Salud (ICS)
143,00€  /  ¡Pruébalo!
CURSO EXCELLENCE Técnico de Grado Medio Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería. Instituto Catalán de la Salud (ICS)
CURSO EXCELLENCE Técnico de Grado Medio Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería. Instituto Catalán de la Salud (ICS)
251,00€  /  ¡Pruébalo!

Temari Oposicions Tècnic de Grau Mitjà Sanitari en Cures Auxiliars d’Infermeria de l’ICS

Al DOCG Nº7525, del 29 de desembre de 2017, es va aprovar l’OPE d’Estabilització 2017 que al costat de l’OPE 2017 han ofert un total de 1.588 places per a la categoria de Tècnic en Grau Mitjà Sanitari en Cures Auxiliars d’Infermeria de l’ICS.

Els llibres que CEP elabora per a aquesta oposició, portaran temes comuns a les altres categories de l’ICS, com seran la Constitució Espanyola de 1978 o l’Estatut de Catalunya i una sèrie de temes específics, com podrian ser la comunicació terapèutica de l’Auxiliar d’Infermeria i els pacients, prevenció de riscos laborals o les cures auxiliars del pacient, entre altres temes.

De moment només s’han anunciat les places de les OPEs de les Oposicions de Catalunya.

Si vols conèixer quines són les novetats de les oposicions de Grau Mitjà Sanitari en Cures Auxiliars d’Infermeria de l’ICS, no oblidis subscriure’t a la nostra Newsletter.

A més, posem a la teva disposició la nostra plataforma Cep Online, on podràs complementar el teu estudi amb recursos i eines que t’ajudaran a millorar la teva preparació. Accedeix a aquest contingut des d’on vulguis, observa quin és la teva evolució i determina quins són les àrees en les quals necessites reforçar l’estudi.

Les persones interessades en aquesta Oferta d’Ocupació hauran d’estar en possessió del Títol de Tècnic Auxiliar de Clínica, Tècnic Auxiliar d’Infermeria o el de Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria, o estar en condicions de la seva obtenció en el termini de presentació de les diferents sol·licituds.

Les funcions que el Tècnic de Grau Mitjà Sanitari en Cures Auxiliars d’Infermeria de l’ICS realitza són les següents:

 • Realitzarà totes les tasques relatives a la cura del malalt, a més, administrarà la medicació que cada pacient necessita.
 • Mantindrà, netejarà i conservarà el material sanitari
 • Aplicarà tècniques de suport psicològic i educació sanitària
 • Prepararà roba, benes, apòsits i material per a les cures.

El Tècnic en Grau Mitjà Sanitari en Cures Auxiliars d’Infermeria té un sou base d’uns 611.31 euros, que es complementarà amb diferents complements, com podrien ser l’específic, el de destinació o en funció dels torns treballats.

Els aspirants per accedir a una de les 1.588 places per a la categoria de Tècnic Grau Mitjà Sanitari en Cures Auxiliars d’Infermeria han de complir els següents requisits:

 • Estar en possessió del títol de Tècnic Auxiliar de Clínica, Tècnic Auxiliar d’Infermeria o el de Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria, o en condicions de la seva obtenció dins del termini de presentació de les sol·licituds.
 • Tenir la nacionalitat espanyola o d’algun estat membre de la UE.
 • Tenir els 16 anys i no sobrepassar l’edat màxima de jubilació forçosa.
 • Tenir la capacitat funcional necessària per exercir les funcions derivades del nomenament com a Auxiliar d’Infermeria.
 • No haver estat inhabilitat per executar diferents funcions públiques.
 • No haver estat condemnat, processat o inculpat per un delicte dolós, tret que s’hagi obtingut rehabilitació o hagués recaigut la causa d’acte de sobreseïment.
 • La persona interessada en aquest procés haurà de tenir un nivell C de català o en defecte d’això, superar una prova de nivell.
 • Qui vagin a examinar-se, hauran d’haver pagat la taxa d’examen corresponent que es detalla a la base de la convocatoria. En anteriors convocatòries la taxa d’examen per al tècnic de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d’infermeria ha estat de 28.70 euros.

La inscripció a la convocatòria s’ha de fer de forma telemàtica accedint al lloc web de l’Institut Català de la Salut. Una vegada s’ha accedit al lloc web, cal seleccionar l’opció “Treballeu en l’ICS” i posteriorment seleccionar l’opció “Sistema de gestió de recursos humans” (SGRH), on la persona haurà d’identificar-se per iniciar la sessió en el SGRH i formalitzar la inscripció.

Prèviament a fer la inscripció, la persona aspirant ha d’introduir en “Gestor de currículum” del Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH) el títol acadèmic oficial què li dóna dret a participar en la convocatòria, en cas que aquest títol no estigui ja introduït.

Durant el procés d’inscripció telemàtic, i sempre abans de formalitzar la corresponent inscripció a la convocatòria, la persona aspirant haurà de donar el seu consentiment exprés al tractament i publicació de les dades de caràcter personal i professional relacionades amb el desenvolupament del procés selectiu, d’acord amb els requisits que marca la normativa vigent de protecció de dades, fins a la finalització del procés amb la publicació de les places adjudicades al DOGC.

En anteriors convocatòries la taxa d’examen per a aquesta categoria ha estat de 28.70 euros.

La primera part d’aquest concurso-oposició, en convocatòries anteriors ha tingut quatre proves de caràcter obligatori i eliminatori, que són:

 1. Primera prova: qüestionari tipus test.
 2. Segona prova: evaluació dels coneixements de llengua castellana i catalana de l’aspirant.
 3. Tercera prova: s’han resolt per escrit els supòsits pràctics que ha determinat el tribunal.
 4. Quarta prova: ha ajudat al fet que el tribunal defineixi el perfil de l’aspirant.

La puntuació màxima d’aquesta fase ha estat de 100 punts.

Els mèrits que l’aspirant de Grau Mitjà de Tècnic Mitjà Sanitari Cures Auxiliars d’Infermeria ICS:

 • Formaciò: Màxim 30 punts
 • Experiència professional: Màxim 50 punts
 • Activitats docents: Màxim 15 punts
 • Activitats científiques: Màxim 15 punts
 • Altres activitats: Màxim 5 punts

En aquesta fase la puntuació màxima serà de 100 punts.

A continuació, podeu trobar les novetats en el procés selectiu de Grau Mitjà Tècnic Mitjà Sanitari Cures Auxiliars d’Infermeria ICS de l’ICS:

Subscriu-te a nostra Newsletter on et mantindrem informat de totes les novetats de les oposicions de Catalunya.