Tècnic en Radiodiagnóstico ICS - Oposicions Institut Català de Salut
Loading...
Tècnic Especialista Radiodiagnòstic ICS2018-10-17T14:24:24+00:00
INFO OPE RADIODIAGNOSTIC ICS

Els llibres i cursos per a les Tècnic Especialista en Radiodiagnostic Oposicions ICS i les ofertes disponibles per a aquesta categoria són:

[fbcep_catproducts fbcep_catproducts__cat=»219″ fbcep_catproducts__type=»8″ fbcep_catproducts__title=»PACK ESTALVI Oposiciones Tècnic Especialista en Radiodiagnostic ICS» fbcep_catproducts__titletag=»h2″ fbcep_catproducts__hide=»1″ /]
[fbcep_catproducts fbcep_catproducts__cat=»219″ fbcep_catproducts__type=»1″ fbcep_catproducts__title=»Llibres Tècnic Especialista en Radiodiagnostic Oposicions ICS » fbcep_catproducts__titletag=»h2″ fbcep_catproducts__hide=»1″ /]
[fbcep_catproducts fbcep_catproducts__cat=»219″ fbcep_catproducts__type=»9″ fbcep_catproducts__title=»Cursos Online Tècnic Especialista en Radiodiagnostic Oposicions ICS » fbcep_catproducts__titletag=»h2″ fbcep_catproducts__hide=»1″ /]

Temari Oposicions Tècnic Especialista Radiodiagnòstic ICS

L’última Oferta d’Oposicions del ICS de Tècnic Especialista en Radiodiagnostic que es va publicar per a aquesta categoria va ser en 2010. En CEP en aquest moment no disposem del temari complet per a aquesta categoria.

El temari de CEP de les oposicions de catalunya conté a més a més elements que facilitarán la memorització dels temes i t’ajudaran a recordar els conceptes apresos, facilitant-te així l’estudi.

Si vols saber novetats sobre aquesta convocatòria, no oblidis de subscriure’t a la nostra Newsletter. Et mantindrem informat de totes les novetats que es vagin succeint en les Oposicions ICS.

A més, posem a la teva disposició la nostra plataforma Cep Online, on podràs complementar el teu estudi amb recursos i eines que t’ajudaran a millorar la teva preparació. Accedeix a aquest contingut des d’on vulguis, observa quin és la teva evolució i determina quins són les àrees en les quals necessites reforçar l’estudi.

Les persones que estiguin interessades a participar com a Tècnic Especialista en Radiodiagnòstic, hauran d’estar en possessió del Títol de Tècnic Especialista en Radiodiagnòstic, Títol de Tècnic Superior en Imatge per al Diagnòstic o el Títol de Diplomat Universitari en Infermeria o d’Ajudant Tècnic Sanitari, especialista en Radiologia i Electrorradiologia.

Independentment del títol que posseeixin, dels relacionats anteriorment, hauran d’estar en possessió de l’Acreditació per operar equips RAIGS X amb finalitats diagnòstiques expedida pel Consell de Seguretat Nuclear. Si no estan en possessió del títol necessari, hauran d’estar en condicions de d’obtenir-ho abans que acabi el termini de sol·licitud.

En el cas que fos una titulació estrangera, haurà d’estar correctament acreditat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Segons l’Associació Espanyola de Tècnics en Radiodiagnòstic les funcions que aquests professionals realitzen són les següents:

 • Gestió del treball a l’àrea tècnica de treball en la unitat de Radiodiagnòstic.
 • Realització d’estudis radiològics
 • Inventari, maneig i control, comprovació del funcionament i calibratge, neteja i conservació, manteniment preventiu i control de les reparacions de l’equip i material al seu càrrec.
 • Control dels subministraments de peces de recanvi i material necessari per al correcte funcionament i realització de la labor exercida.
 • Realització de procediments tècnics i el seu control de qualitat.
 • Emmagatzematge, control i arxiude l us resultats i registres.

El salari d’un professional del Tècnic Especialista en Radiodiagnòstic ICS és d’uns 978.26 euros de sou base, al que se li afegeixen diferents complements, com l’específic o el de destinació, entre altres. A més, aquest professional tindrà 14 pagues i mitja a l’any.

Les persones interessades en Opositar a la categoria de Tècnic Especialista en Radiodiagnòstic de l’ICS han de complir els següents requisits:

 • Ser espanyol o nacional d’un Estat Membre de la UE.
 • Tenir complerts els 16 anys i no sobrepassar l’edat màxima de jubilació forçosa.
 • Tenir la capacitat funcional necessària per exercir les funcions derivades del nomenament corresponent.
 • No trobar-se inhabilitat per executar funcions públiques.
 • No haver estat condemnat, processat o inculpat per un delicte dolós, tret que s’hagi obtingut la rehabilitació o hagués recaigut en la causa acte de sobreseïment.
 • Pel que fa al català, l’aspirant haurà de tenir un Nivell C d’aquesta llengua o en defecte d’això, s’haurà de superar una prova de nivell.

Subscriu-te a nostra Newsletter on et mantindrem informat de totes les novetats de les oposicions de Catalunya.